om icf

ICF, International Coach Federation, världens största branschorganisation för professionella coacher, startades 1995 och har idag drygt 24 000 medlemmar i 127 olika länder. ICF:s främsta uppdrag är att kvalitetssäkra coachutbildningar och coacher, samt att etablera coaching som en vedertagen profession. De arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering samt bygga ett världsomspännande nätverk av professionella coacher.
 

Denna utbildning är kvalitetsgranskad och godkänd av ICF.