upplägg

Utbildningen omfattar 68 timmar och är fördelad på 3 + 3 + 3 dagar med lärarledd undervisning i Linköping.

Under utbildningsdagarna varvas kortare teoretiska genomgångar med praktiska övningar och reflektioner. Kursledaren kommer att demonstrera coachande samtalsövningar och du kommer att arbeta med dessa övningar i par eller grupper om tre. Efter varje övning ges utrymme för feedback och reflektioner - allt för att maximera ditt lärande. 

För att du ska få stöd i din utveckling även mellan kursmodulerna så ingår två webinarium. Dessa leds av kursledaren och du får möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter med de andra kursdeltagarna.

Examination

Mellan kursomgång två och tre kommer du att genomföra ett skriftligt prov baserat på ICF:s kärnkomptenser och etiska riktlinjer. Detta prov görs online och är till för att stämma av att du förstår de verktyg vi gått igenom samt för att förbereda dig inför en eventuell certifiering. Du kommer även att bli utvärderad utifrån kärnkompetenserna i samband med mentorcoachingen. för att få ut ditt diplom ska du ha godkänt på det skriftliga provet och uppvisat kärnkompetenerna under din mentorcoaching.